Plassering av lekehus

Plassering og oppstilling av lekehus

Suksessen ved lekehuset avgjøres av hvor lekehuset er plassert. Barna ønsker å være i nærheten av der de voksne oppholder seg i hagen: I nærheten av terrassen på de varme grillkvelder og ved saftbordet når det er besøk av kammerater, der hvor hagearbeidet foregår i helgene osv.

Det handler om å plassere lekehuset som en integrert del av livet i hagen. Vi anbefaler at oppstilling av et lekehus i tre skjer på vannrett underlag, gjerne på en flisebelagt bunn, eller en bunn med småstein/granitt-singel.

Det er veldig vesentlig for lekehusets levetid at regnvannet kan renne bort og at huset ikke er i direkte kontakt med jord, gress eller lignende. Selv om hager ikke alltid tillater en stor lekeplass, kan man fint skape noe artig til barna på et mindre areal. Våre hus trenger ca. 4 kvadratmeter.

eksempelopstilling01