Sosiale verksted

Ikke bare produsent av lekehus

Men også en sterk sosial profil

Vi mener at vi som virksomhet har en forpliktelse til å ta et sosialt ansvar. For oss er det ikke nok å bygge fantasifulle kvalitetslekehus. Vi vil også ta et sosialt ansvar og være med til å gjøre en forskjell. Derfor samarbeider vi med sosiale verksteder og en Produktionsskole rundt produksjonen av utvalgte deler til våre lekehus.

 

Sosiale verksted

Slagelse Produktionsskole sørger for detaljene
Blant annet samarbeider vi med Slagelse Produktionsskole sitt malerverksted når det gjelder maling og dekorasjon av våre flotte bensinpumper og postkasser til lekehusene. Slagelse Produktionsskole er en utdannelsesinstitusjon som gir ungdom som har hatt vanskelig for å gjennomføre et normalt utdannelsesforløp en mulighet for å komme i gang på arbeidsmarkedet.

Samarbeid med sosiale verksteder
I tillegg søker vi hele tiden nye samarbeidspartnere fra sosiale verksteder slik at personer fysiske eller psykiske handikap får mulighet for å være en del av arbeidsmarkedet og gjennom dette øke livskvaliteten.

Vi gjør en forskjell – de gjør en forskjell
Vi setter stor pris på våre samarbeidspartnere, og ønsker i alle de sammenhengene vi har mulighet for det, å bidra til et bredt og åpent arbeidsmarked - også for personer utfordringer eller begrensede muligheter!

De gjør en forskjell for oss!
Ønsker du mer informasjon om vår sosiale profil, eller kjenner du et verksted eller et prosjekt som ønsker å lage et lekehus sammen med oss, så kontakt oss endelig.

info@legehytten.dk